Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης οδικών και κυκλοφοριακών παραμέτρων σε διαφορετικής μορφής απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση. Για τον σκοπό αυτό εκπονήθηκε έρευνα στον προσομοιωτή οδήγησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατά το οποίο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να οδηγήσουν υπό διαφορετικές οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες (αστική και υπεραστική περιοχή), με διαφορετικής μορφής απόσπαση της προσοχής (συνομιλία με συνεπιβάτη, κινητό τηλέφωνο). Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον προσομοιωτή οδήγησης περιλαμβάνουν μέση ταχύτητα, απόσταση από προπορευόμενο όχημα, εγκάρσια θέση στην οδό καθώς και χρόνο αντίδρασης του οδηγού σε μη αναμενόμενο συμβάν. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες που μιλούν στο κινητό τηλέφωνο ή συνομιλούν με συνεπιβάτη οδηγούν με χαμηλότερη ταχύτητα και τηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις από το προπορευόμενο όχημα σε σύγκριση με αυτούς που είναι αφοσοιωμένοι στην οδήγηση, ειδικά σε υπεραστικές περιοχές με χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Επιπλέον, η συνομιλία με τον συνεπιβάτη σχετίζεται με μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην εγκάρσια θέση του οχήματος στην οδό και αυξημένο χρόνο αντίδρασης σε μη αναμενόμενα συμβάντα.