Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της κινητικότητας και ασφάλειας των μηχανοκίνητων δικυκλιστών στις χώρες του ΟΟΣΑ και η παρουσίαση μέτρων για τη βελτίωσή τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδα εργασίας του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών του ΟΟΣΑ, με συμμετοχή ειδικών από διάφορες χώρες. Εξετάζονται στοιχεία για τη χρήση, την κινητικότητα και την ασφάλεια των μηχανοκίνητων δικυκλιστών, όσον αφορά στην εξέλιξή τους στο χώρο και την κατανομή τους ανά χρήστη της οδού και χαρακτηριστικά του οχήματος. Επιπλέον, διερευνόνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού στους δικυκλιστές, καθώς και οι τύποι ατυχήματος των δικυκλιστών, με βάση εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Με βάση τα αποτελέσματα, παρουσιάζονται συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν στην αδειοδότηση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση, την αστυνόμευση, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της ταχύτητας, την εφαρμογή ευφυών συστημάτων στα οχήματα, την υποδομή, τα μέσα προστασίας και την αναγνωρισιμότητα. Η βελτίωση της ασφάλειας των μηχανοκίνητων δικυκλιστών ειναι συμβατή και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσέγγιση του ασφαλούς συστήματος. Απαιτεί ένα σύνολο μέτρων, που περιλαμβάνει πιο ασφαλή συμπεριφορά όλων των χρηστών της οδού, πιο ασφαλή υποδομή και οχήματα με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας.