Η υπερβολική ή μη κατάλληλη ταχύτητα είναι ένα βασικό πρόβλημα οδικής ασφάλειας διεθνώς. Η διαχείριση της ταχύτητας έχει ως στόχο να επιτύχει κατάλληλες ταχύτητες σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου και μπορεί να συμβάλει σημαντικά και άμεσα στη μείωση των θανάτων στα οδικά ατυχήματα. Στην Ελλάδα, οι παραβάσεις ταχύτητας είναι μακράν η πιο κοινή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η συνεχής αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων στην περιοχή. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ολοκληρωμένη πρόταση για τη στρατηγική διαχείρισης των ταχυτήτων η οποία μπορεί να συμβάλει στη συνολική βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Πελοπόννησο. Η συγκεκριμένη προτάση καλύπτει όλες τις βασικές συνιστώσες της στρατηγικής για τη διαχείριση των ταχυτήτων, δηλαδή στόχους, τομείς δράσης, αρμόδιους φορείς και εταίρους, χρονοδιάγραμμα και πόρους, συνέργειες με άλλους τομείς πολιτικής, διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης και θέματα βιωσιμότητας της πολιτικής.