Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επιρροής διαφορετικών πηγών απόσπασης της προσοχής στην οδήγηση. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε πείραμα στον προσομοιωτή οδήγησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο οποίο 87 συμμετέχοντες οδήγησαν με διαφορετικές πηγές απόσπασης της προσοχής (χωρίς απόσπαση, συνομιλία με συνεπιβάτη, συνομιλία στο κινητό τηλέφωνο) κάτω από διαφορετικές κυκλοφοριακές συνθήκες (υψηλός/χαμηλός κυκλοφοριακός φόρτος) σε αστικό περιβάλλον. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον προσομοιωτή περιλαμβάνουν μέτρα διαμήκους (ταχύτητα, χρονοαπόσταση, κ.α.) και εγκάρσιου (απόσταση από την άκρη της οδού, κ.α.) ελέγχου του οχήματος καθώς και το χρόνο αντίδρασης του οδηγού σε μη αναμενόμενο συμβάν. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση για τη διερεύνηση συγκεκριμένων παραμέτρων οδηγικής συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες οδηγούν με χαμηλότερη ταχύτητα και με πιο μικρή διακύμανση στη ταχύτητα όταν οδηγούν με απόσπαση της προσοχής, στο πλαίσιο της αντισταθμιστικής συμπεριφοράς των οδηγών. Επιπλέον, όσον αφορά στον χρόνο αντίδρασης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποδεικνύουν ότι ο μηχανισμός απόσπασης της προσοχής είναι διαφορετικός ανάμεσα σε συνομιλία με συνεπιβάτη και συνομιλία στο κινητό τηλέφωνο και αυτό επιφέρει διαφορετικές συνέπειες σε οδηγούς διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών