Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε ένα αριθμό Συγχρόνων Συστημάτων Υποστήριξης του Οδηγού (ΣΣΥΟ) με σημαντικές δυνατότητες στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής ικανότητας και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Παρουσιάζεται σύνοψη των ΣΣΥΟ που βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή σε μερικές περιπτώσεις είναι ήδη διαθέσιμα. Είκοσι-επτά σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού εξετάζονται και ταξινομούνται σε τρεις διακριτές φάσεις της εξέλιξης ενός ατυχήματος: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ατύχημα, καθώς και σε δύο κατηγορίες λειτουργιών υποστήριξης του οδηγού: στρατηγικές και επιχειρησιακές. Για κάθε σύστημα περιγράφονται διάφορες πτυχές, από τη λειτουργική περιγραφή έως τις επιπτώσεις στην αγορά, και από τις ανάγκες των χρηστών έως τα πλεονεκτήματα και αδυναμίες των ΣΣΥΟ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων σχετικά με τα νέα αυτά συστήματα. “Ευφυή” οχήματα και δρόμοι είναι το μελλοντικό πρότυπο και η εξειδικευμένη έρευνα πρέπει να ενταθεί για τον εντοπισμό των επιπτώσεων καθώς και της προσαρμογής τους στις ανάγκες των πραγματικών χρηστών για ασφαλέστερες και αποδοτικότερες μεταφορικές υπηρεσίες.