Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου ανάπτυξης του λιμένα του Πειραιά, με βάση το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.  Εξετάζονται όλες οι παράμετροι που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πλοίων της ακτοπλοΐας συμπεριλαμβανομένων των σκαφών νέας τεχνολογίας, των ιπτάμενων δελφινιών και των οχηματαγωγών, καθώς και των κρουαζιερόπλοιων και των σκαφών αναψυχής.  Ταυτόχρονα, αναλύονται οι παράμετροι που αφορούν στον καθορισμό των διαφόρων χρήσεων γης στη χερσαία ζώνη (εξυπηρέτηση σκαφών, αναψυχή, άλλες λειτουργίες) καθώς και στη διαμόρφωση των σχετικών χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των λειτουργιών του λιμένα, όπου εξετάζεται η λειτουργία οδικού δακτυλίου και οργανώνονται οι διάφοροι χώροι κυκλοφορίας στάσης και στάθμευσης των οχημάτων.  Προτείνεται συνολική προσέγγιση που στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους επιβάτες και άλλους συναλλασσόμενους, τόσο στη λιμενική ζώνη όσο και στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα του Πειραιά.