Στην εργασία αυτή συνοψίζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση της στάθμευσης στις μεγάλες αστικές περιοχές της Ελλάδας και αναπτύσσεται ολοκληρωμένο πλαίσιο βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των σημερινών αδιεξόδων.   Το πλαίσιο λύσεων που αναπτύχθηκε αφορά σε όλους του βασικούς άξονες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στάθμευσης στις μητροπολιτικές περιοχές, δηλαδή την εκπόνηση στρατηγικής, την ενδυνάμωση του ρόλου των Δημοτικών Αρχών, την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ΙΧ για μετεπιβίβαση στις παρυφές της πόλης, την εφαρμογή προγράμματος υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων στις κεντρικές περιοχές  (με σχεδόν αποκλειστική χρήση από τους κατοίκους), καθώς και σειρά επιμέρους θεμάτων (στάθμευση δικύκλων, τροφοδοσία καταστημάτων, χώροι στάθμευσης κτιρίων, χρήση νέων τεχνολογιών, κλπ.).  Για την εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου λύσεων απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση των σημερινών έκρυθμών προβλημάτων στάθμευσης στο σύνολο των αστικών περιοχών της Ελλάδας.