Στην παρούσα εργασία διερευνώνται τα χαρακτηριστικά κυκλοφορίας των δικύκλων σε σχέση με εκείνα των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, μια χώρα με αυξημένο αριθμό δικύκλων και αντίστοιχης κυκλοφορίας.  Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από μία πανελλαδική έρευνα με τη χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων ερωτηματολογίων. Ο μέσος αριθμός ετησίων διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίστηκε αρχικά για τρεις κατηγορίες οχημάτων: μοτοποδήλατα (με κυβισμό μικρότερο των 50 κ.ε), μοτοσικλέτες (με κυβισμό άνω των 50 κ.ε.) και Ι.Χ. επιβατικά οχήματα. Η κυκλοφορία των τριών κατηγοριών οχημάτων εξετάστηκε με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες που αφορούν στα χαρακτηριστικά του οδηγού (ηλικία, φύλο, εμπειρία), του οχήματος (κυβισμός), της μετακίνησης (καθημερινή/ Σαββατοκύριακο, μέρα/νύχτα) και του οδικού περιβάλλοντος (τύπος περιοχής, τύπος οδού). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά του οδηγού αποτελούν πιο σημαντικές παραμέτρους στον καθορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων από ότι ο τύπος οχήματος. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν διαφορές στην κυκλοφορία των δικύκλων σε σχέση με τα Ι.Χ. οχήματα για συγκεκριμένα είδη μετακινήσεων, όπως προτίμηση των δικύκλων για καθημερινές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περιοχές εντός κατοικημένης ζώνης, ενώ τα επιβατικά οχήματα χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις.