Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εξέταση του προβλήματος της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως καταδεικνύεται μέσα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SUNflower+6. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ομάδα των χωρών της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα – Πορτογαλία – Ισπανία/Καταλονία). Η προσέγγιση ως προς τα ισχύοντα επίσημα μέτρα περιλαμβάνει τρία δομικά στοιχεία (ορισμοί αδικημάτων, δυνατότητες της αστυνομίας να ελέγχει οδηγούς και επιβολή κυρώσεων). Οι κυρώσεις αποτελούν ένδειξη της γενικότερης αντιμετώπισης των οδηγών που πίνουν. Η εξέλιξη τόσο των νομικών διατάξεων, όσο και της αστυνόμευσης, αντανακλά κοινωνικές συνθήκες που ευνοούν ή αποθαρρύνουν μέτρα αντιμετώπισης.  Η έκταση του εξεταζόμενου προβλήματος αποτυπώνεται μέσα από διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για κατάλληλα διαμορφωμένους δείκτες. Ενδεικτικά αναφέρονται η αναλογία θανατηφόρων ατυχημάτων παρουσία οδηγού με συγκέντρωση αλκοόλ άνω του ορίου, το ποσοστό θανόντων οδηγών άνω του ορίου, κ.λπ. Αποτελέσματα συναφών εργασιών χρησίμευσαν ως συμπληρωματική πηγή πληροφοριών. Αναγνωρίσθηκαν παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας, προσφέροντας κάποια ενόραση για περαιτέρω δράσεις που χρήσιμο θα είναι να ληφθούν για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Τα αποτελέσματα της εντατικοποίησης της αστυνόμευσης φαίνονται ενθαρρυντικά, ωστόσο θα πρέπει να εξετασθεί και η εκλογίκευση των ελέγχων της Τροχαίας. Σχετικές προτάσεις είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε ένα γενικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, ικανό να προσαρμοσθεί σε διάφορες απαιτήσεις σε σχέση με αρχάριους οδηγούς, συστηματικούς παραβάτες κ.λπ.