Η εργασία αυτή εξετάζει το σημερινό δυναμικό και τις μελλοντικές προοπτικές ενός ενιαίου συστήματος κρατήσεων θέσεων στις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές γραμμές.  Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας πραγματικότητας στη ζήτηση και την προσφορά συνδυασμένων επιβατικών μεταφορών (αεροπορικών και ακτοπλοϊκών) καθώς και την περιγραφή του πλαισίου λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του ενιαίου συστήματος κρατήσεων αναλύεται το δυναμικό του νέου αυτού συστήματος.  Το νέο ενιαίο σύστημα κρατήσεων στις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές γραμμές θα μεταμορφώσει τόσο την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον επιβάτη όσο και το περιβάλλον ανταγωνισμού και συμπληρωματικότητας των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών γραμμών.