Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση των βασικών παραμέτρων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια των ηλικιωμένων ανθρώπων (> 64 ετών) με τη χρήση της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων οδικής ασφάλειας CARE, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία οδικών ατυχημάτων, καθώς και άλλων διεθνών βάσεων δεδομένων (όπως εκείνες των Eurostat, OECD/IRTAD, κλπ). Δεδομένα οδικών ατυχημάτων ηλικιωμένων χρηστών της οδού για δέκα έτη και 19 Ευρωπαϊκές χώρες συσχετίζονται με τις βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως ο τύπος χρήστη της οδού, ο τύπος οδικού δικτύου, η ηλικία και το φύλο των παθόντων καθώς και η ημέρα της εβδομάδας, η ώρα της ημέρας και η εποχή του έτους. Από τη συγκριτική αυτή ανάλυση έγινε εμφανής η μείωση περισσότερο από 30% στον αριθμό των ηλικιωμένων νεκρών από οδικά ατυχήματα κατά τη δεκαετία 1997 – 2006 και επιπλέον προέκυψε ότι στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη οι ηλικιωμένοι – ιδιαίτερα εκείνοι μεταξύ 75 και 84 ετών – έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να σκοτωθούν σε οδικό ατύχημα από τον μέσο χρήστη της οδού. Επιπλέον, περισσότερο από το ένα τρίτο των νεκρών ηλικιωμένων ήταν πεζοί, ενώ οι ηλικιωμένοι έχουν αναλογικά μεγαλύτερη πιθανότητα από τους μεσήλικες να σκοτωθούν σε οδικό ατύχημα σε αστική οδό. Αντίθετα με τους μεσήλικες, ο αριθμός των νεκρών ηλικιωμένων είναι μεγαλύτερος κατά τις πρωινές ώρες, ενώ τα τρία τέταρτα των ηλικιωμένων σκοτώνονται τις καθημερινές. Επισημαίνονται επίσης συγκεκριμένα κράτη στα οποία παρατηρείται αυξημένος αριθμός νεκρών ηλικιωμένων για συγκεκριμένους τύπους ατυχημάτων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα του επιπέδου οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων στη Ευρώπη, παρέχοντας έτσι χρήσιμη υποστήριξη σε εκείνους που αποφασίζουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.