Η έρευνα αυτή βασίζεται σε μία εκτεταμένη ανασκόπηση και εκτίμηση των προβλημάτων ασφάλειας των πεζών και των μέτρων αντιμετώπισής τους που συναντώνται σήμερα στα Ευρωπαϊκά κράτη και στοχεύει να εξετάσει τον τρόπο εφαρμογής τους για την εισαγωγή τους στην κυκλοφοριακή πραγματικότητα της Ευρώπης.  Εξετάστηκαν το πλαίσιο, τα διαφορετικά επίπεδα και οι οργανωτικές απαιτήσεις για την εφαρμογή περισσότερων από 100 μέτρων ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών.  Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν τη σημασία της σχετικά νέας έννοιας της προώθησης της κινητικότητας των πεζών, αφού βασιζόμενη κυρίως σε τεχνικά και μη περιοριστικά μέτρα συνεισφέρει σε μία συνεπή και συνεχή προσπάθεια για ένα περιβάλλον φιλικό προς τον πεζό.  Επιπλέον, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας αυτής προσέγγισης είναι η αποφυγή μέτρων τύπου “συνταγής” αφού είναι τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα ανά περίπτωση.  Η νέα αυτή προσέγγιση αντανακλάται στο προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής των τεχνικών μη περιοριστικών μέτρων, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας των πεζών στις Ευρωπαϊκές πόλεις.