Με βάση την εμπειρία από τις πρόσφατες Ολυμπιάδες, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων απαιτεί μία τεράστια προσπάθεια αναβάθμισης της υποδομής (συγκοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) της Ολυμπιακής πόλης έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης της Ολυμπιακής οικογένειας και του κοινού.  Η κατάλληλη υποδομή υποστηρίζει όχι μόνο την προώθηση των Ολυμπιακών ιδεωδών αλλά αλλάζει για πάντα τη ζωή των πολιτών της Ολυμπιακής πόλης.