Στις Σημειώσεις παρουσιάζονται βασικές έννοιες της Κυκλοφοριακής Τεχνικής επιτρέποντας στους σπουδαστές του μαθήματος της Οδοποιίας ΙΙ του 6ου εξαμήνου Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ να γνωρίσουν τη σχετική βασική ορολογία καθώς και τις βασικές αρχές.  Οι βασικές έννοιες που παρουσιάζονται στις σημειώσεις αναφέρονται (α) στα βασικά μεγέθη της Κυκλοφοριακής Τεχνικής (κυκλοφοριακός φόρτος, ταχύτητα και πυκνότητα κυκλοφορίας) (β) στα απαραίτητα για το σχεδιασμό μεγέθη της Ετήσιας Μέσης Ημερήσιας Κυκλοφορίας (ΕΜΗΚ) του Ωριαίου Φόρτου Μελέτης (ΩΦΜ), των Μονάδων Επιβατικών Οχημάτων (ΜΕΑ) και (γ) στην κυκλοφοριακή ικανότητα, τη στάθμη εξυπηρέτηση και τον συντελεστή ώρας αιχμής (ΣΩΑ).  Για την καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών παρατίθενται παραδείγματα και εφαρμογές.