Η παρούσα εργασία παρέχει μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.  Μετά την παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών όπως του πληθυσμού, του μήκους του οδικού δικτύου και της εξέλιξης του δείκτη ιδιοκτησίας οχημάτων την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των αντίστοιχων θυμάτων. Παρουσιάζονται ακόμη οι τάσεις εξέλιξης της αστυνόμευσης παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια (ταχύτητα, αλκοόλ). Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των οδικών ατυχημάτων αναφορικά τους χρήστες της οδού (φύλο και ηλικία) και τον τύπο περιοχής (κατοικημένη ή μη) και τέλος οι δείκτες επικινδυνότητας ανά τύπο οχήματος, φύλο και ηλικία του οδηγού καθώς και οι δείκτες επικινδυνότητας ανά τύπο οχήματος και τύπο περιοχής.