Το Drive2theFuture στοχεύει να προετοιμάσει τους οδηγούς, τους ταξιδιώτες και τους φορείς εκμετάλλευσης οχημάτων του μέλλοντος να δεχτούν και να χρησιμοποιήσουν τα συνδεδεμένα, συνεργαζόμενα και τα αυτοματοποιημένα μέσα μεταφοράς και τη βιομηχανία αυτών των τεχνολογιών για να κατανοήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Για να επιτευχθεί αυτό, θα προτυποποιηθεί η συμπεριφορά των “οδηγών” διαφόρων αυτοματοποιημένων οχημάτων και η πρόβλεψη αποδοχής σεναρίων αυτοματοποιημένης οδήγησης, θα αναπτυχθούν εξειδικευμένα εργαλεία κατάρτισης (3D αυτοματοποιημένα σενάρια για VR-γυαλιά, εφαρμογές ιστού και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων), περιεχόμενο, βελτιστοποιημένο HMI για “οδηγούς”-οχήματα, μελέτες CEA και MCA για την επιλογή υλοποίησης των πιο ευνοϊκών αυτοματοποιημένων λειτουργιών και στη συνέχεια θα αποδεικνύονται από 12 πιλοτικά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη και σε 3 κύριες εκδηλώσεις. Τα πιλοτικά προγράμματα θα καλύπτουν όλα τα αυτοματοποιημένα μέσα μεταφοράς (αυτοματοποιημένο αυτοκίνητο, δίκυκλο, φορτηγό, λεωφορείο, μίνι λεωφορείο, τρένο, εργατικό σκάφος και μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και περιλαμβάνουν προσομοιωτές οδήγησης / σιδηροδρόμου, εργαλεία προσομοίωσης VR / AR, διαδρομές δοκιμών και πεδία σε πραγματικό περιβάλλον, στα οποία πάνω από 1000 οδηγοί / επιβάτες, 200 φορείς εκμετάλλευσης αυτοματοποιημένων οχημάτων και 20000 συμμετέχοντες βιώνουν την αυτοματοποίηση από λίγες ώρες έως 6 μήνες. Δείκτες απόδοσης όπως η αποδοχή από τους χρήστες, η ευαισθητοποίηση/εκτίμηση των χρηστών της πραγματικής απόδοσης των αυτόματων λειτουργιών (διαφορά μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας), η αποτελεσματικότητα της αυτοματοποιημένης λειτουργίας και η αποτελεσματικότητα του κόστους, καθορίζονται και θα παρακολουθηθούν μέσω υποκειμενικών και αντικειμενικών (ανάλυσης συγκρούσεων) εργαλείων. Η συμπεριφορά του “οδηγού” / χειριστή αυτοματοποιημένων οχημάτων θα προτυποποιηθεί και έμφαση θα δοθεί στα θέματα που συναντώνται σε διάφορα μέσα. Το έργο θα ερευνήσει επίσης σχετικά νομικά, δεοντολογικά και επιχειρησιακά ζητήματα (με ισχυρή συμμετοχή των χρηστών μέσω της FIA και 4 από τους Ομίλους της, UITP και IRU), την αλληλεπίδραση μεταξύ των αυτοματοποιημένων οχημάτων και των σχετικών MaaS και θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις πολιτικής και έναν Οδικό Χάρτη προς την Αυτοματοποίηση αποδοχής από τον χρήστη. Αυτό το δύσκολο έργο αναλαμβάνεται από 31 εταίρους από 13 Ευρωπαϊκές χώρες; μέσω 9 αλληλένδετων πακέτων εργασίας σε 36 μήνες.