Το έργο EcoDrive έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα εργαλείων για την προώθηση οικολογικών πολιτικών οδήγησης που θα βασίζεται στην αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας χρήστη και υπηρεσίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αξιοποιηθούν πληθοποριστικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τους χρήστες μέσω πηγών χαμηλού κόστους, όπως είναι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, αλλά και δεδομένα κυκλοφορίας. Ακόμα, θα αναπτυχθούν προχωρημένοι αλγόριθμοι διόρθωσης θέσης και συγχώνευσης δεδομένων και ένα ολοκληρωμένο  πρότυπο πρόβλεψης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων λαμβάνοντας υπόψη: την οδηγική συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά της οδού και την κυκλοφορία. Η σχετική πληροφορία θα διοχετεύεται στους οδηγούς με τη μορφή του οικολογικού αποτυπώματος της διαδρομής αλλά και άλλων χρήσιμων πληροφοριών. Τέλος, για την περαιτέρω ενίσχυση της οικολογικής οδήγησης, θα αναπτυχθεί αλγόριθμος ”οικολογικής” δρομολόγησης, τόσο για μεμονωμένους οδηγούς, όσο και για στόλους οχημάτων, που θα αξιολογεί τις εναλλακτικές διαδρομές λαμβάνοντας υπόψη και την κατανάλωση καυσίμου.