Αντικείμενο του έργου είναι η επιστημονική υποστήριξη δράσεων για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών στην Ελλάδα. Για την επίτευξη των στόχων του έργου, θα ακολουθηθεί μια επιστημονικά ορθή σταδιακή μεθοδολογία που περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε ανάλυση ατυχημάτων, σε βάσεις δεδομένων, σε οδικές υποδομές και περιβάλλον κυκλοφορίας, σε οδικές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά οδηγών, μοτοσικλετιστών, καθώς και πεζών, σε ειδικότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων με αυξανόμενη συχνότητα, όπως η απόσπαση προσοχής (π.χ. χρήση κινητού τηλεφώνου) και η οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, σε αστυνόμευση/έλεγχο της παραβατικότητας και εφαρμογή ΚΟΚ, σε χρήση έξυπνων συστημάτων και τεχνολογικών/ψηφιακών εφαρμογών στα οχήματα και σε στρατηγικές οδικής ασφάλειας και σε συγκριτικές έρευνες. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθοδολογίας θα παρουσιαστούν σε ειδικές εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης.