Το έργο IVORY – “Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Μηδενική Οδική Ασφάλεια” είναι ένα δίκτυο βιομηχανικών διδακτορικών προγραμμάτων που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου για τη βέλτιστη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην έρευνα για την οδική ασφάλεια και την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς κορυφαίων ερευνητών στον τομέα. Ανταποκρίνεται στον στόχο 3.6 των Βιώσιμων Αναπτυξιακών Στόχων του ΟΗΕ και στη στρατηγική Vision Zero της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη μείωση των θανάτων στον οδικό τομέα έως το 2030 στο μισό και την εξάλειψή τους έως το 2050. Το IVORY αντιμετωπίζει το έλλειμμα κοινής κατανόησης των προκλήσεων και των ευκαιριών της ΤΝ για την οδική ασφάλεια μέσω τεσσάρων ερευνητικών στόχων: αναζητά να αναπτύξει (i) υπεύθυνη, δίκαιη και επιδραστική ΤΝ για την οδική ασφάλεια, (ii) νέους τρόπους υποστήριξης των χρηστών του οδικού δικτύου και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-οχήματος-περιβάλλοντος, (iii) νέες κλιμακούμενες και ισότιμες τεχνολογίες ΤΝ για τη διαχείριση της ασφάλειας των υποδομών και (iv) ένα διαρκές δίκτυο κοινής γνώσης για την ΤΝ στην οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα του IVORY θα παρέχουν όχι μόνο πιο αξιόπιστη υποστήριξη των χρηστών μέσω της ΤΝ στην αυτοματοποίηση των οχημάτων, αλλά θα επιτρέψουν επίσης την υπεύθυνη και προληπτική διαχείριση των διαρκών προβλημάτων των υπαρχόντων συστημάτων χαμηλής αυτοματοποίησης στη μεταφορά, ώστε να εμφανιστούν νέες ευκαιρίες για την οδική ασφάλεια παγκοσμίως. Επιπλέον, το IVORY υιοθετεί μια προσέγγιση σχεδιασμού για τις αξίες της ΤΝ στην οδική ασφάλεια, πραγματοποιώντας τις αρχές της δικαιοσύνης και της εξηγησιμότητας και παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις ΤΝ και για τις αποκλεισμένες ομάδες (π.χ. ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου, χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος). Το IVORY αποτελείται από 4 ακαδημαϊκούς και 8 μη ακαδημαϊκούς δικαιούχους και 8 συνεργαζόμενους εταίρους, προερχόμενους από τις επιστήμες της μηχανολογίας, της επιστήμης των δεδομένων και της ηθικής της τεχνολογίας από 10 ευρωπαϊκές χώρες. 13 νέοι ερευνητές θα λάβουν υψηλού επιπέδου διδακτορική εκπαίδευση, έκθεση στις βιομηχανικές πρακτικές, τοπικές εκπαιδεύσεις και 8,5 ECTS εκπαίδευσης δικτύου σε βασικές, προχωρημένες και μεταφερσιμές δεξιότητες. Το IVORY θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και δικτύωσης για την ΤΝ στην οδική ασφάλεια, η οποία θα είναι διαθέσιμη μετά το τέλος του έργου για μελλοντικούς ερευνητές σε αυτόν τον τομέα.