Το μέγεθος και οι μεταφορικές ανάγκες της Αθήνας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναβάθμισης των δύο υφιστάμενων Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων που σήμερα βρίσκονται στη Λεωφ. Κηφισού και στη Λεωφ. Λιοσίων. Το νέο έργο του Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ) πρόκειται να αντικαταστήσει τους δύο υφιστάμενους Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων και να συνενώσει τις υπηρεσίες τους, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εξυπηρέτηση των επιβατών που επιθυμούν να ταξιδέψουν οδικά ανάμεσα στην Αθήνα και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας.