Το metaCCAZE επιταχύνει την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων και υπηρεσιών με επίκεντρο τον χρήστη που συνδυάζουν την αυτοματοποιημένη και συνδεδεμένη ηλεκτροκίνηση και τις σχετικές υποδομές σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Το metaCCAZE διοργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων MetaDesign με πολυτομεακούς ενδιαφερόμενους και διαφορετικές ομάδες πληθυσμού για την ανάπτυξη κοινών περιπτώσεων χρήσης κινητικότητας μηδενικών εκπομπών, συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων διακυβέρνησης. Αναπτύσσεται μια εργαλειοθήκη με την ονομασία MetaInnovations, η οποία αποτελείται από έξι κύριες έξυπνες τεχνολογίες (1. Align: παροχή δικτύου-στόλος-ζήτηση- 2. Harmonise: AI-Datawarehouse- 3. Charge: επαγωγική αυτοματοποιημένη φόρτιση- 4. Automate: i. κέντρο απομακρυσμένου ελέγχου, ii. προηγμένο σύστημα υποστήριξης οδηγού- iii. 5. Σύνδεση: Πρωτόκολλα V2X- 6. Διαχείριση και λειτουργία: i. προγραμματισμός και ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων- 6. βελτιστοποίηση ψηφιακού διδύμου). Οι καινοτομίες MetaInnovations είναι πρωτοποριακές σε υπηρεσίες επιβατών και εμπορευμάτων (δημόσιες μεταφορές, μίνι λεωφορεία κατά παραγγελία, κοινόχρηστα ποδήλατα, παραδόσεις) και σχετικές υποδομές (κόμβοι κινητικότητας και εφοδιαστικής, κέντρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, υποδομές φόρτισης) και επιδεικνύονται ευρέως σε 4 πόλεις-οδηγήτριες (Άμστερνταμ, Μόναχο, Λεμεσό, Τάμπερε). Επιτυχημένες περιπτώσεις χρήσης, μετα-καινοτομίες και μετα-υπηρεσίες μεταφέρονται, υλοποιούνται και επιδεικνύονται σε 6 πόλεις που ακολουθούν (Αθήνα, Κρακοβία, Γκόνζο, Μιλάνο, Μίσκολτς, περιοχή Παρισιού). Οι επιδείξεις παρακολουθούνται για να εξασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπός τους ευθυγραμμίζεται με τους στόχους MISSION και SUMP/SULP και ότι η κοινωνία τις αγκαλιάζει. Αναπτύσσεται ο κόμβος MetaSkills και αξιοποιούνται τα διδάγματα που αντλήθηκαν για την παροχή μιας σειράς διατομεακών διαδραστικών μαθημάτων κατάρτισης. Αναπτύσσεται το πακέτο MetaPolicy Package για να συμβάλει στην επικαιροποίηση των πολιτικών για τις πόλεις και τις μεταφορές και να τροφοδοτήσει τις στρατηγικές ατζέντες έρευνας και καινοτομίας (SRIA) της CCAM, του 2ZERO και άλλων πρωτοβουλιών. Το metaCCAZE είναι ένα έργο και μια πρωτοβουλία για τη μετάβαση των πόλεων στην πράσινη εποχή της μετακινητικότητας που προβλέπουν οι πολιτικές Green Deal, 2ZERO, CCAM, Missions και άλλες εταιρικές σχέσεις της ΕΕ μέχρι το 2030 και μετά.