Το ερευνητικό έργο αυτό εξετάζει την ανάπτυξη μέτρων για την μείωση των κινδύνων εμπλοκής σε οδικό ατύχημα των ευάλωτων και μη έμπειρων χρηστών της οδού. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην ανάπτυξη μέτρων που αφορούν τους πεζούς, τους ποδηλάτες, τους μοτοσυκλετιστές και τους νέους οδηγούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε μέτρα τεχνικού περιεχομένου που δεν έχουν απαραίτητα απαγορευτικό χαρακτήρα.  Επίσης εξετάζεται η πολιτική εφαρμογής αυτών των μέτρων καθώς και το σχετικό κόστος υλοποίησής τους.