Το ερευνητικό αυτό έργο αφορά στην ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου, με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες καθώς και εκείνες του έτους 2005, οπότε θα έχει συντελεστεί στο μεγαλύτερο βαθμό η ανάπτυξή της με νέα κτίρια και δραστηριότητες.