Σκοπός του έργου είναι η επιστημονική υποστήριξη της προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας του 2003 σε εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν στις αεροπορικές μεταφορές, το σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (GALILEO), την οδική ασφάλεια και την τεχνολογία οχημάτων μέσα από τη συστηματική συγκέντρωση και κωδικοποίηση του διαθέσιμου υλικού τεκμηρίωσης και την επιστημονική ανάλυση και σύνθεση των θεμάτων και των προτεραιοτήτων της Ελληνική Προεδρίας του 2003.