Το ερευνητικό έργο έχει στόχο τη συνδρομή προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επκοινωνιών στα εξειδικευμένα τεχνικά θέματα που αφορούν στο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης “Γαλιλαίος”, στα Διευρωπαϊκά-Πανευρωπαϊκά Δίκτυα και στην Οδική Ασφάλεια. Το ερευνητικό έργο θα επιτρέψει την υποστήριξη της διαδικασίας προετοιμασίας των επισήμων θέσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, του συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών και οργανισμών, της εκπροσώπησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σε διεθνείς τεχνικές επιτροπές καθώς και της δημιουργίας και επικαιροποίησης του σχετικού αρχείου τεκμηρίωσης του Υπουργείου.