Στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση των αιτίων και επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού. Οι πηγές απόσπασης της προσοχης μπορεί να είναι εξωγενείς (κινητό τηλέφωνο, συνομιλία με επιβάτες κλπ.) ή ενδογενείς (ήπιες παθολογικές καταστάσεις όπως η ήπια νοητική έκπτωση, αρχικά στάδια Αλτσχάιμερ ή άνοιας κλπ.), και αυτές εξετάζονται συνδυαστικά για πρώτη φορά διεθνώς. Πραγματοποιείται πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης, το οποίο περιλαμβάνει ιατρική/νευρολογική και νευροψυχολογική εκτίμηση των συμμετεχόντων, και  οδήγηση στον προσομοιωτή υπό διαφορετικά σενάρια. Συμμετέχουν δύο ομάδες: άτομα με ήπιες παθολογικές καταστάσεις και υγιή άτομα. Αναπτύσσονται πρότυπα απόσπασης της προσοχής του οδηγού για τον προσδιορισμό και την κατάταξη των αιτίων απόσπασης της προσοχής. Επίσης, αναπτύσσονται πρότυπα συμπεριφοράς και ασφάλειας των οδηγών για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση. Αναλύονται η ταχύτητα του οδηγού και η θέση του οχήματος ως προς τον άξονα της οδού σε σχέση με την απόσπαση προσοχής, την κυκλοφορία και το οδικό περιβάλλον, καθώς και ο χρόνος αντίδρασης και η πιθανότητα ατυχήματος. Τέλος, προτείνονται κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του οδηγού.