Ο κύριος στόχος του έργου ΒΕ-SAFE είναι η ανάπτυξη και δοκιμή στη Λευκορωσία ,δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (60 ECTS) σύμφωνα με τα πρότυπα της διαδικασίας της Μπολόνια, ένα για σχολές Μηχανικών και ένα για τις σχολές Οικονομικών σπουδών. Τα μέλη της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας θα υποστηριχθούν στον καθορισμό και στη διεξαγωγή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με τη μέθοδο “Εκπαίδευση του εκπαιδευτή” (“Train the Trainer”). Επιπλέον, σε κάθε τοπικό πανεπιστήμιο θα δημιουργηθεί ένα εργαστήριο για την οδική ασφάλεια. Η σημασία της έρευνας στον τομέα της οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση της πολιτικής για την οδική ασφάλεια με βάση πραγματικά δεδομένα είναι θέματα που θα διαδοθούν μέσω των ενημερωτικών δελτίων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων. Τέλος, θα συσταθεί ένα εθνικό συντονισμένο δίκτυο από πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς, ιδιωτικές εταιρείες και ΜΚΟ για την οδική ασφάλεια με τη συμμετοχή των τοπικών πανεπιστημίων στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων ερευνών για την οδική ασφάλεια.