Στόχος του έργου SafetyCube είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την οδική ασφάλεια (DSS) το οποίο θα επιτρέψει στους αρμόδιους φορείς να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις πλέον κατάλληλες στρατηγικές, παρεμβάσεις και οικονομικά αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη μείωση των απωλειών όλων των κατηγοριών χρηστών της οδού και κάθε βαθμού σοβαρότητας. Βασικό στοιχείο του έργου θα είναι μια νέα και ολοκληρωμένη ανάλυση των παραγόντων αιτιώδους συνάφειας των ατυχημάτων σε συνδυασμό με τη νέα εκτίμηση δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφάλειας, όχι μόνο σε σχέση με τη μείωση των θανάτων, αλλά και με τον αριθμό των τραυματιών. Θα αναπτυχθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο για να διασφαλίζει τη μελλοντική πρόσβαση στο DSS μόλις ολοκληρωθεί το έργο. Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν συγκεκριμένα θέματα πολιτικής και αρμοδιότητας των φορέων – υποδομές, οχήματα και χρήστες – ώστε να εφαρμοστούν πιο εύκολα τα μέτρα που αναπτύχθηκαν στο έργο. Μια συστημική προσέγγιση θα εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των θεμάτων. Η στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και ευρύτερο επίπεδο θα επιτρέψει να επικεντρωθεί το DSS στις πιο κατάλληλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εξασφαλίσει ότ τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν παγκόσμια εμβέλεια.