Πρόσφατα σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των χιλιομέτρων που διανύονται με α τόσο σε αστικό όσο και και περιαστικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει λόγω της διαθεσιμότητας συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης, της ευρείας χρήσης ποδηλάτων για την πραγματοποίηση παραδόσεων στο σπίτι, της χρήσης ποδηλάτων για περιηγήσεις στα αξιοθέατα αλλά και της αλλαγής στη νοοτροπία, ειδικά των νέων που προτιμούν ενεργούς τρόπους μετακίνησης. Με συνδυαστική ανάλυση των αιτιών μετακινήσεων και του ενδιαφερόμενου κοινού, διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των χιλιομέτρων διανύεται από νέους κάτω των 30 ετών, για αναψυχή και νυχτερινές εξόδους. Στόχος του Velivr είναι να παρατηρήσει και να αναλύσει τη συμπεριφορά και τις πρακτικές των Γάλλων ποδηλατών (κυρίως των νέων) για την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Ένα διεθνές κριτήριο αναφοράς για τa ατυχήματα και τις ορθές πρακτικές θα βοηθήσει στον καθορισμό του προβλήματος. Μέσω μιας έρευνας παρατήρησης θα καταστήσει δυνατή η μέτρηση της έκτασης του φαινομένου, ο εντοπισμός των σχετικών προφίλ χρηστών και η κατανόηση των αιτιών του φαινομένου (χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα) ώστε, στο μέλλον, να διαμορφωθούν και να εφαρμοσθούν κατάλληλες δημόσιες δράσεις.