Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών της χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους στην Ελλάδα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση συλλέχθηκαν από επιτόπιες παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 στην Ελλάδα και σχετίζονται με τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, την ηλικία και το φύλο του οδηγού, τον τύπο του οχήματος, τις καιρικές συνθήκες, τη χρονική περίοδο και τον τύπο της οδού σε τρεις περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα). Το δείγμα που συλλέχθηκε για τη χρήση ζώνης ασφαλείας αντιστοιχεί σε 8577 οδηγούς και 377 επιβάτες στο μπροστινό κάθισμα, ενώ το αντίστοιχο δείγμα για τη χρήση κράνους αφορά 6981 οδηγούς και 296 επιβάτες. Συνολικά, αναπτύχθηκαν τρία δυαδικά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένες μεταβλητές κάθε μοντέλου τη χρήση ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς, τη χρήση ζώνης ασφαλείας από τους συνοδηγούς και τη χρήση κράνους από τους οδηγούς αντίστοιχα. Όσον αφορά τα στατιστικά μοντέλα της χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους από τους οδηγούς, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες οδηγοί είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας σε σύγκριση με τους άνδρες οδηγούς. Όσον αφορά την ηλικία, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι οδηγοί παρουσιάζουν χαμηλότερες πιθανότητες χρήσης ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, σε σύγκριση με τους νέους οδηγούς. Ομοίως, η πιθανότητα χρήσης κράνους είναι χαμηλότερη για τους ηλικιωμένους οδηγούς σε σύγκριση με τους νέους οδηγούς. Όσον αφορά τον τύπο του δρόμου, η πιθανότητα χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους κατά την οδήγηση σε υπεραστικούς και αστικούς δρόμους είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τους αυτοκινητόδρομους. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι η πιθανότητα χρήσης ζώνης ασφαλείας σε φορτηγάκι και άλλους τύπους οχημάτων είναι χαμηλότερη από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Επιπλέον, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες η πιθανότητα χρήσης κράνους είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τις καλές καιρικές συνθήκες. Τα
Σαββατοκύριακα, η πιθανότητα χρήσης προστατευτικού κράνους αυξάνεται.