Η εργασία στοχεύει στην εξέταση των βασικών παραμέτρων της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών στην Ελλάδα επ’ ευκαιρίας της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Γιοχάνεσμπουργκ.  Αναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογία τεσσάρων βημάτων, σύμφωνα με την οποία η ευρεία βιβλιογραφία και η ανάλυση εμπειριών από την Ελλάδα και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη επέτρεψε την καταγραφή τόσο των κατευθύνσεων της στρατηγικής ανάπτυξης των μεταφορών στην Ευρώπη, όσο και των ιδιαιτεροτήτων των μεταφορών στην Ελλάδα και οδήγησε στον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των μεταφορών στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα προτείνονται τα βασικά στοιχεία του σχεδίου εφαρμογής για την επιτυχημένη σταδιακή υλοποίηση αυτής της εθνικής στρατηγικής.  Η επεξεργασία και υιοθέτηση της εθνικής στρατηγικής είναι δυνατόν να οδηγήσει στην σταδιακή αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών στη χώρα, ιδιαίτερα σήμερα που η αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών αναμένεται να οδηγήσει σε νέες αυξημένες απαιτήσεις στον τομέα των μεταφορών.