Η διδακτορική αυτή διατριβή καταδεικνύει τη σημασία των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τις επιχειρήσεις των μεταφορών, εξετάζοντας το πληροφοριακό σύστημα μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της επιχείρησης.  Η παράλληλη λειτουργία των δικτύων ροής των αποστολών και των πληροφοριών μέσα στην αλυσίδα παραγωγής των κατεπειγουσών μεταφορών αποτέλεσε την ιδανική περίπτωση για τη διάγνωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που δημιουργεί για την επιχείρηση το πληροφοριακό σύστημα.  Το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης κατεπειγουσών μεταφορών μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγικό πληροφοριακό  σύστημα (ΣΠΣ) διότι υποστηρίζει πολύ καλά τις πέντε στρατηγικές κινήσεις της επιχείρησης.  Ο ρόλος του για τη στρατηγική της διαφοροποίησης των υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους είναι καθοριστικός και η απουσία του αποτελεί παράγοντα περιορισμού όχι μόνο για τη στρατηγική των καινοτομιών, της ανάπτυξης και των συμμαχιών αλλά επίσης και για την ίδια τη δραστηριότητα της επιχείρησης.  Ενώ το πληροφοριακό σύστημα είναι βασικό για τον καθορισμό της στρατηγικής της επιχείρησης των μεταφορών, ταυτόχρονα καθορίζεται από τη στρατηγική της επιχείρησης.  Δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μία δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο πληροφοριακό σύστημα και τη στρατηγική : κάθε στοιχείο του δυναμικού αυτού συστήματος εξελίσσεται και μορφοποιείται υπό την επίδραση του άλλου.