Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σύνθεση των αποτελεσμάτων από 31 Διπλωματικές Εργασίες που εκπονήθηκαν στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά την περίοδο 2000 -2011. Οι εργασίες αυτές αφορούν σε επτά επιμέρους τομείς της οδικής ασφάλειας: οδική υποδομή και ατυχήματα, συμπεριφορά οδηγού, απόσπαση προσοχής οδηγού, συμπεριφορά και ασφάλεια πεζών, καιρικές συνθήκες και ατυχήματα, οικονομική αποτίμηση των ατυχημάτων και διεθνείς συγκρίσεις. Από τη σύνθεση των βασικών αποτελεσμάτων και των μεθοδολογιών ανάλυσης προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τα αίτια πρόκλησης των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα (ταχύτητα, απόσπαση προσοχής, οδική υποδομή, κλπ.) και των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισής τους (αστυνόμευση, μέτρα χαμηλού κόστους, κλπ.). Ταυτόχρονα καταδείχθηκε το σημαντικό δυναμικό έρευνας στην οδική ασφάλεια που υπάρχει στα Ελληνικά Πολυτεχνεία.