Τα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται υπό εξέλιξη στην Αθήνα, παρουσιάζουν ένα τεράστιο δυναμικό αναβάθμισης του συστήματος μεταφορών αλλά και της ποιότητας ζωής των πολιτών γενικότερα.  Αντίθετα με τις κρατούσες αντιλήψεις, η εκμετάλλευση αυτού του δυναμικού μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με την ταυτόχρονη πρόβλεψη μίας σειράς συμπληρωματικών έργων υποδομής και ρυθμίσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας.  Μόνο η αρμονική ενσωμάτωση των μεγάλων έργων στο υπάρχον σύστημα μεταφορών (οδική υποδομή, μετρό, μέσα μαζικών μεταφορών, διαχείριση της κυκλοφορίας, κλπ) της Πρωτεύουσας, μέσα από ένα μακρόπνοο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, θα οδηγήσει στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην εξάλειψη των κρίσιμων σημείων (bottlenecks) ανάμεσα στα διάφορα (υπάρχοντα και μελλοντικά) έργα υποδομής και συστήματα μεταφοράς πριν τα νέα έργα παραδοθούν προς χρήση.