Η επιρροή των καιρικών συνθηκών στην οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα που έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία. Στην παρούσα έρευνα, ένα πρότυπο αυτοπαλινδρόμησης ακέραιων τιμών (integer autoregressive model – INAR)  χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επιρροής των καιρικών συνθηκών σε τέσσερις κατηγορίες οδικής ασφάλειας: συνολικά ατυχήματα με παθόντες και με πεζούς ειδικότερα, νεκροί συνολικά και νεκροί πεζοί, χρησιμοποιώντας δεδομένα από καθημερινές μετρήσεις επί 21 χρόνια για την Αθήνα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεταβλητή με την πιο σημαντική επιρροή είναι η μέση ημερήσια βροχόπτωση, καθώς και η χρονική της υστέρηση. Βρέθηκε ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, η αύξηση των βροχοπτώσεων οδηγεί σε μείωση του συνολικού αριθμού των ατυχημάτων και των νεκρών, με ή χωρίς εμπλοκή πεζού, γεγονός που πιθανότατα μπορεί να αποδοθεί στην υπόθεση της αντιστάθμισης του κινδύνου με πιο προσεχτική οδηγική συμπεριφορά και χαμηλότερες ταχύτητες. Ομοίως, η αύξηση της θερμοκρασίας αποδείχθηκε ότι οδηγεί σε αύξηση ατυχημάτων.