Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα απαιτεί μία ουσιαστική προσπάθεια βελτίωσης της υποδομής και της λειτουργίας του μεταφορικού συστήματος της πόλης.  Η απαρέγκλιτη και εγγυημένη καταληκτική ημερομηνία της 28ης Ολυμπιάδας μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων και των ρυθμίσεων στη διαχείριση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας. Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για την αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της πόλης αφού τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις στη λειτουργία του συστήματος μεταφορών θα παραμείνουν και μετά τους Αγώνες συμβάλλοντας στη μεταμόρφωση της Πρωτεύουσας, μέσα στα επόμενα επτά χρόνια, από μία πόλη συμφόρησης και ρύπανσης σε μία λειτουργική πόλη με υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.