Οι νεαροί οδηγοί που οδηγούν ενώ έχουν καταναλώσει αλκοόλ παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε ατύχημα από όλες τις κατηγορίες συγκέντρωσης αλκοόλ (BrAC). Εντούτοις, δεν έχουν διερευνηθεί όλες οι πτυχές οι οποίες αφορούν στην  επιρροή της κατανάλωσης αλκοόλ σχετικά με τη συμπεριφορά των νεαρών οδηγών. Η συμπεριφορά των νεαρών οδηγών υπό την επιρροή αλκοόλ διερευνώνται στην παρούσα έρευνα με ένα πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης, όπου οι συμμετέχοντες καταναλώνουν προκαθορισμένη ποσότητα αλκοόλ. Συγκρίνοντας τις συμπεριφορές πριν και μετά την κατανάλωση, καθώς και άλλες κατηγορίες BrAC ατόμων δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθούν χρήσιμες ιδέες σχετικά με τη συμπεριφορά των οδηγών και για τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μεγάλες διαφορές για κάθε μεμονωμένο άτομο, ενδεχομένως λόγω της διαφορετικής οδηγικής εμπειρίας και δεξιοτήτων. Επίσης, τα αποτελέσματα καθορίζουν τον χρόνο αντίδρασης και την ακατάλληλη ταχύτητα ως τους πιο ευαίσθητους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν κατευθείαν τις αποφάσεις του οδηγού. Ως πιο σημαντικό, τα αποτελέσματα προτείνουν ότι η καμπύλη «BrAC – ταχύτητα» για μεμονωμένα άτομα δεν είναι μονοτονική πάνω από όλα τα διαστήματα των κατηγοριών BrAC.