Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της στάσης και αντίληψης των πεζών στην οδική ασφάλεια στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Ευρωπαϊκή έρευνα «SARTRE-4». Η εργασία αυτή, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεξήχθη σε 19 Ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή 18 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία) και το Ισραήλ. Έγιναν συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1,000 χρηστών του οδικού δικτύου κάθε χώρας, χρησιμοποιώντας ένα κοινό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικά με τη στάση, αντίληψη, πεποιθήσεις και κίνητρα, κλπ. στην οδική ασφάλεια. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με την ίδια δομή και μεθοδολογία όπως και στις προηγούμενες έρευνες «SARTRE», έτσι ώστε να μπορούσαν να παρακολουθηθούν οι τάσεις με την πάροδο του χρόνο. Ωστόσο σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες «SARTRE» οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά σε οδηγούς επιβατικών οχημάτων, η έρευνα «SARTRE-4» επεκτάθηκε και σε άλλες χρήστες του οδικού δικτύου, δηλαδή σε μοτοσικλετιστές, πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στην εργασία αυτή, αναλύθηκαν οι απαντήσεις των πεζών σε σχέση με τη στάση και αντίληψη τους σχετικά με την οδική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου κινδύνου της πεζοπορίας συγκριτικά με άλλους τρόπους μεταφοράς, την αντίληψης κινδύνου της υπερβολικής ταχύτητας των οχημάτων, το αλκοόλ, την κόπωση, την απόσπαση προσοχής, την αποδοχή της επιβολής του νόμου και κυρώσεων, καθώς και σχετικά με τα ειδικά μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς (π.χ. ζώνες 30km/h, πεζοδρόμια και διαβάσεις). Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν επιπλέον ερωτήσεις ειδικά για τους πεζούς, σχετικά με τα κίνητρά τους να μην χρησιμοποιούν όχημα ή μοτοσικλέτα, τις συνήθειες και τη συμπεριφορά τους όταν μετακινούνται (π.χ. συμπεριφορά κατά τη διάβαση της οδούς, συμμόρφωση, παράγοντες απόσπασης όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου), την αντίληψη τους για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. ασφάλεια, σιγουριά, διαθέσιμες εγκαταστάσεις) καθώς και σχετικά με την αλληλεπίδραση τους με άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Τέλος, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα των χαρακτηριστικών της κάθε χώρας καθώς και τα προσωπικά χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία, φύλο, ετήσια διανυόμενη απόσταση) για τις υπό εξέταση στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με την οδική ασφάλεια.