Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση των απόψεων και των αντιλήψεων των Ευρωπαίων μοτοσικλετιστών, για την οδική ασφάλεια σε σχέση με την οδήγηση μοτοσικλέτας υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή και κούρασης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την ευρωπαϊκή έρευνα SARTRE-4, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιελάμβανε 19 ευρωπαϊκές χώρες. Ένα δείγμα 4,483 μοτοσικλετιστών συνολικά, ερωτήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου για τις απόψεις, αντιλήψεις, πιστεύω, τάσεις κτλ σχετικά με την οδική ασφάλεια. Η παρούσα μελέτη επέτρεψε τον προσδιορισμό των διαφορών στις αντιλήψεις απέναντι στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων και κούρασης, μεταξύ ομάδων μοτοσικλετιστών και μεταξύ των κρατών καθώς επίσης και την αξιολόγηση του αντιληπτού αποτελέσματος των σχετικών μέτρων οδικής ασφάλειας (όπως για παράδειγμα νόμιμο όριο συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα, αλκοτέστ και ‘interlock’) στην επιδιωκόμενη συμπεριφορά.