Οι κόμβοι είναι ένα κρίσιμο μέρος του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, που αντιπροσωπεύει μόλις ένα μικρό ποσοστό του συνολικού μεγέθους, εντούτοις συγκεντρώνει το ένα πέμπτο των θανάτων σε οδικά ατυχήματα. Εξερευνείται η αποτελεσματικότητα των διάφορων γεωμετρικών τύπων στους κόμβους, η οποία στοχεύει στη μείωση των οδικών ατυχημάτων και θανάτων. Διερευνήσεις σε βάθος των ατυχημάτων είναι ένα εργαλείο που βοηθάει όχι μόνο το λεπτομερή προσδιορισμό των αιτιών των ατυχημάτων, αλλά και το σχεδιασμό των κατάλληλων αντίμετρων. Η σημασία της αληθινής και ακριβής γεωμετρίας της οδούς γίνεται πολύ σημαντική σε αυτό το πλαίσιο και οι απαιτήσεις για ακριβή τρισδιάστατο σχεδιασμό της οδούς γίνονται πολύ απαιτητικές διότι οι συμβατικές δισδιάστατες προσεγγίσεις είναι πολύ συχνά ανεπαρκείς. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει ένα πρακτικό παράδειγμα της εφαρμογής τρισδιάστατης τεχνολογίας σάρωσης με λέιζερ και συγκεκριμένα επίγειους σαρωτές λέιζερ και να προσομοιώνει τους σταθμούς ως μέρος της τοπογραφικής έρευνας για το σχεδιασμό της οδούς και ανάλυση της οδικής ασφάλειας. Τα μέτρα οδικής ασφάλειας τα οποία εφαρμόζονται σε κόμβους αποτελούν από τα πιο ελπιδοφόρα μέτρα οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι συνδέονται εν γένει με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα κόστους – οφέλους. Ωστόσο, συνιστάται ότι ο λόγος κόστους – οφέλους και τα αποτελέσματα ασφάλειας εξετάζονται πάντα σε συνδυασμό το ένα με το άλλο. Ακριβή τρισδιάστατα μοντέλα των υπό μελέτη κόμβων μπορούν να βοηθήσουν τους ερευνητές και τους λήπτες αποφάσεων στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων και την ανάπτυξη πιο ακριβών αξιολογήσεων των προγραμμάτων βελτίωσης κόμβων.