Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μερικών από τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα της έρευνας  SARTRE-4 που αφορά στη στάση, τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην οδική ασφάλεια. Στην πανευρωπαϊκή έρευνα SARTRE-4 η οποία  πραγματοποιήθηκε σε 18 ευρωπαϊκά κράτη και στο Ισραήλ, ερωτήθηκαν συνολικά 21.280 χρήστες της οδού μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Αφού οι προηγούμενες τρεις έρευνες εστίαζαν στους οδηγούς αυτοκινήτων, η τελευταία έρευνα SARTRE-4, επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τους οδηγούς μηχανοκίνητων δικύκλων, καθώς και άλλους μετακινουμένους, όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Τα αποτελέσματα προσφέρουν πολύτιμες διαπιστώσεις για τις αντιλήψεις του κοινού πάνω σε καίρια ζητήματα οδικής ασφάλειας, όπως ταχύτητα, αλκοόλ, ποινές, μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και αλλαγή του τρόπου μετακίνησης, και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα σύγκρισης συμπεριφορών και εμπειριών από διαφορετικές χώρες. Σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινήτων, παρόλο που οι κατά δήλωση επιδόσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας έχουν βελτιωθεί στις 14 από τις 16 χώρες, οι περισσότεροι οδηγοί αυτοκινήτων στην Ευρώπη πιστεύουν ότι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αποτελεί κανονική και κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, το 30% παραδέχεται ότι οδήγησε υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τον τελευταίο μήνα, και πάνω από 1 στους 4 εξακολουθεί να οδηγεί παρότι αισθάνεται υπερβολική κόπωση.