Ο στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν περισσότερο τη χρήση κράνους από τους Ευρωπαίους μοτοσυκλετιστές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αναλύονται οι απαντήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος οδηγών μοτοσυκλέτας από την πανευρωπαϊκή έρευνα SARTRE4 με κοινό ερωτηματολόγιο. Με τη χρήση προτύπων λογιστικής παλινδρόμησης αναλύονται οι παράγοντες επιρροής της χρήσης κράνους σε τέσσερεις τύπους οδών (Αυτοκινητόδρομοι, κύριες οδοί μεταξύ πόλεων, επαρχιακές οδοί και οδοί σε κατοικημένες περιοχές) για την Ελλάδα, το σύνολο της Ευρώπης, τρεις ομάδες κρατών και τρία χαρακτηριστικά κράτη. Από την εφαρμογή των προτύπων προέκυψε ότι κύριο χαρακτηριστικό των μοτοσυκλετιστών που έχουν περισσότερες πιθανότητες να φορούν κράνος είναι ότι ασφαλίζουν το κράνος τις περισσότερες φορές που το φορούν ενώ κύριος παράγοντας μείωσης της πιθανότητας χρήσης κράνους είναι η χρήση κράνους μόνο επειδή είναι υποχρεωτική από το νόμο. Όσον αφορά τους Έλληνες μοτοσυκλετιστές, παρατηρήθηκαν ομοιότητες με τους μοτοσυκλετιστές της ομάδας των Νότιων Κρατών αλλά και με το σύνολο των Ευρωπαίων οδηγών.