Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επιρροής του τύπου σύγκρουσης οχημάτων στη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία για την περίοδο 2007-2011 στην Ελλάδα από τη βάση οδικών τροχαίων ατυχημάτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναπτύχθηκαν μοντέλα λογαριθμογραμμικής ανάλυσης λόγου. H σοβαρότητα επιλέχθηκε να εκφράζεται ως ο λόγος του αριθμού των νεκρών και των βαριά τραυματιών προς τον αριθμό των ελαφρά τραυματιών. Η ανάλυση αυτή οδήγησε στον προσδιορισμό της επιρροής των παραμέτρων που επιλέχθηκαν, δηλαδή του τύπου περιοχής και του τύπου οχήματος που συμμετέχει στην εμπλοκή, στη σοβαρότητα του ατυχήματος. Προέκυψε ότι η σοβαρότητα των ατυχημάτων είναι υψηλότερη για τους επιβαίνοντες των επιβατικών οχημάτων και των μοτοσυκλετών, ενώ ο τύπος του συγκρουόμενου οχήματος που επηρεάζει περισσότερο τη σοβαρότητα είναι το επιβατικό όχημα και το φορτηγό. Η επιρροή αυτή είναι μεγαλύτερη στις μη κατοικημένες περιοχές.