Υπάρχουν πολλά ζητήματα υγείας για τα οποία φαίνεται να υπάρχει μια σαφής σχέση με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (ΚΟΕ). Η επικινδυνότητα τραυματισμού από τροχαίο να είναι ένα από αυτά. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνήσει την σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και την χρήση ειδικών συστημάτων συγκράτησης από μικρά παιδιά και τους ενήλικες συνοδούς τους, κατά την καθημερινή τους μετακίνηση στον παιδικό σταθμό. Η μελέτη αυτή βασίζεται στην στατιστική ανάλυση δεδομένων, 734 παιδιών, που συλλέχτηκαν, από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, τριών προαστίων της Αθήνας: (i) Κηφισιά (περιοχή υψηλού ΚΟΕ), (ii) Ηλιούπολη (μεσαίο ΚΟΕ) και Φυλή (χαμηλό ΚΟΕ). Παρότι το 90% των παιδιών πάνε στο σχολείο με Ι.Χ, σε ένα μεγάλο ποσοστό απαντήσεων δηλώνεται ότι δεν χρησιμοποιείται ειδικό σύστημα συγκράτησης παιδιού (26%), ή ζώνη ασφαλείας οδηγού (9%) για αυτή την μετακίνηση. Αποτελέσματα μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης καταδεικνύουν ότι, η χρήση ειδικού συστήματος συγκράτησης παιδιού και ζώνης ασφαλείας οδηγού, επηρεάζονται από το ΚΟΕ της οικογένειας και της περιοχής.