Μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ το Συμβούλιο  Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε στα τέλη του 2002 την υιοθέτηση Κανονισμού Ασφαλείας (security) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας με στόχο τη διασφάλιση ομοιόμορφου και υψηλού επιπέδου προστασίας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες όσον αφορά στα κοινοτικά αεροδρόμια. Στην εργασία αυτή αναλύεται ο σκοπός και η εφαρμογή του Κανονισμού κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, αναλύεται η Οδηγία που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί Ελληνικής Προεδρίας, η οποία αποσκοπεί στο να επαληθεύεται ότι οι τρίτες χώρες πράγματι εφαρμόζουν τα πρότυπα ασφάλειας των αερομεταφορών που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς και, εφόσον χρειάζεται, να τους παρέχεται συνδρομή στην εφαρμογή των προτύπων αυτών ή να τους επιβάλλονται αντίστοιχες κυρώσεις (Ramp Checks).