Η εργασία αυτή χρησιμοποιεί μία σειρά από τεχνικές που επιτρέπουν την εξαγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων για το επίπεδο οδικής ασφάλειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άροντας τις ασυμβατότητες των πρωτογενών στοιχείων των ατυχημάτων. Ένα συγκεντρωτικό συμπέρασμα για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη οδηγεί σε ένα σχήμα “Βορρά – Νότου” όπου τα “πλουσιότερα” κράτη της Βορείου Ευρώπης παρουσιάζουν χαμηλούς δείκτες ατυχημάτων ενώ τα “φτωχότερα” κράτη της Νοτίου Ευρώπης παρουσιάζουν σχετικά περισσότερα ατυχήματα, θύματα και αντίστοιχους δείκτες. Το επίπεδο οδικής ασφάλειας στα Ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι ομοιόμορφο αφού επηρεάζεται καθοριστικά τόσο από φαινόμενα μακρο-κλίμακας (οικονομική ευημερία, ιδιοκτησία οχημάτων) αλλά και από τις προσπάθειες μικρο-κλίμακας. Η τάση μείωσης των ατυχημάτων και πολύ περισσότερο των νεκρών στην Ευρώπη είναι σαφής αλλά σίγουρα υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί έως τον τελικό στόχο που είναι οι Ευρωπαϊκοί δρόμοι υψηλής οδικής ασφάλειας.