Η εντατικοποίηση της χρήσης των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας (πληροφορική, επικοινωνίες) στις μεταφορές, μεταμορφώνει τόσο τη μορφή των επιχειρήσεων όσο και το περιβάλλον ανταγωνισμού στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.  Τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων εμπορευματικών μεταφορών δεν είναι μόνο εργαλεία για την υποστήριξη της αλυσίδας παραγωγής της μεταφοράς των εμπορευμάτων από τον αποστολέα στον παραλήπτη, είναι επίσης και μέσα για την υλοποίηση μιας περισσότερο ανταγωνιστικής στρατηγικής και την απόκτηση μεγαλυτέρου μεριδίου στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών.