Η εργασία αυτή εισάγει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης στον σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών της πόλης μέσα στο πλαίσιο αντιμετώπισης του συνολικού κόστους των μεταφορών που συμπεριλαμβάνει το κόστος της συμφόρησης, των ατυχημάτων, της περιβαλλοντικής ρύπανσης και του θορύβου.  Η βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος συγκοινωνιών δεν θα πρέπει να στοχεύει μόνο την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη μεταφορά προσώπων και αγαθών αλλά ταυτόχρονα την ασφαλή εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης υπό τους καλύτερους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους.  Κύριος άξονας ανάπτυξης των μελλοντικών μεταφορικών συστημάτων της πόλης – τόσο σε επίπεδο διαχείρισης του συστήματος όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της υποδομής – είναι η ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και αποθάρρυνσης της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων.