Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση παραμέτρων σχετικών με την οδική ασφάλεια στους Ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους με τη χρήση της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων CARE με εξατομικευμένα στοιχεία οδικών ατυχημάτων καθώς και άλλων διεθνών βάσεων δεδομένων (OECD, IRTAD, Eurostat κ.α.). Τα δεδομένα οδικών ατυχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους για δέκα έτη και για 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους ασφάλειας όπως ο τύπος οχήματος, ο τύπος ελιγμού, η ηλικία και η κατηγορία του παθόντα, καθώς και οι συνθήκες φωτισμού. Η συγκριτική αυτή ανάλυση κατέδειξε μείωση κατά 16% στους θανάτους από οδικά ατυχήματα στους αυτοκινητοδρόμους κατά τη δεκαετία 1995-2004, χαμηλότερη από την αντίστοιχη μείωση κατά 27% στο συνολικό αριθμό των θανάτων. Ακόμη έδειξε ότι περισσότεροι οδηγοί μέσης ηλικίας (35-64 ετών) σκοτώνονται σε αυτοκινητοδρόμους, ενώ περισσότεροι νεότεροι οδηγοί (25-34 ετών) σκοτώνονται στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Επίσης, εντοπίστηκαν συγκεκριμένες χώρες με μεγαλύτερο αριθμό νεκρών για συγκεκριμένους τύπους ατυχημάτων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν τη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας του επιπέδου οδικής ασφάλειας στους Ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους σε σύγκριση με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό χρήσιμη υποστήριξη σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων που εργάζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.