Στην εργασία εξετάζεται η επιρροή πολιτικών διαχείρισης στάθμευσης σε κέντρα πόλεων, στη ζήτηση για στάθμευση σε χώρους στάθμευσης μετεπιβίβασης. Ειδικότερα, εξετάζεται η επιρροή της έναρξης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας στη ζήτηση για στάθμευση στο χώρο στάθμευσης – μετεπιβίβασης Συγγρού – Φιξ, στις παρυφές της κεντρικής περιοχής της πόλης. Αναλύεται η ζήτηση για τις περιόδους πριν και μετά την έναρξη της ελεγχόμενης στάθμευσης, αφαιρείται η αύξουσα τάση της ζήτησης και εφαρμόζεται μη παραμετρικός στατιστικός έλεγχος “πριν – μετά” (Man – Whitney U test). Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή του μέτρου είχε θετικά αποτελέσματα στη ζήτηση για στάθμευση στον χώρο στάθμευσης – μετεπιβίβασης Συγγρού-Φιξ.